Wybierz Miasto: | Poznań | Katowice | Kraków | Warszawa | Wrocław | Trójmiasto | Szczecin | Lublin | Łódź | Białystok | Bydgoszcz | Gorzów | Olsztyn | Opole | Płock | Rzeszów | Słupsk | Zielona Góra |

Pracownik inwentaryzacji TŁUMACZ na terenie Niemiec od 08.09

Data opublikowania: 27-08-2013 15:18:58 | Imię i nazwisko: ISSP | Miejsce: Katowice | 356 razy wyświetlane |

rnrn

Pracownikrninwentaryzacji - Tłumacz

rnrn

Numerrnreferencyjny: T /D/(Katowice)

rnrn

rnrn

Miejsce pracy: Niemcy

rnrn

Termin:rnPraca od 08.09.2013

rnrn

Zleceniodawca: INVENT sp. z o.o.

rnrn

rnrn

Zadaniarnna stanowisku:

rnrn
 • Liczeniern towarów w sklepach sieci handlowych.
 • Obsługarn urządzeń do skanowania towarów.
 • Pełnieniern roli tłumacza podczas pobytu zespołu inwentaryzacyjnego za granicąrn (kontakt z personelem sklepów, obsługą hotelową itp.)
rnrn

rnrn

Wymagania narnstanowisku:

rnrn
 • Bardzo dobrarn znajomość języka niemieckiego i polskiego w mowie
 • Umiejętnośćrn obsługi komputera
 • Dyspozycyjnośćrn i gotowość do pracy w godz. nocnych oraz do częstych wyjazdów
 • Dyspozycyjnośćrn w okresie od 08.09.2013
rnrn

rnrn

rnrn

Wybranym kandydatomrnoferujemy:

rnrn
 • Umowa zlecenie ZUS
 • Zagwarantowany transport oraz nocleg ze śniadaniem i obiadem
 • Wynagrodzenie 160/200 PLNrn brutto za każdą inwentaryzację
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
rnrn

rnrn

OSOBY ZAINTERESOWANErnPROSIMY:

rnrn

rnrn

o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszejrnstronie:

rnrn

proszę kliknąć lub skopiować poniższy link

rnrn

http://formularz.invent.ag/rekrutacja.aspx?funkcja=Licz%C4%85cy%20T%C5%82umacz&source=192

rnrn

rnrn

rnrn

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę narnprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dlarnpotrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.rn29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

rnrn

Ofertarnpracy tymczasowej dla absolwentów, studentów, uczniów, fizyczna, dodatkowa,rnsezonowa, tymczasowa, polegająca na liczeniu towarów za pomocą urządzeniarnskanującego.

rnrn

Kontakt ISSP: Pracownik inwentaryzacji TŁUMACZ na terenie Niemiec od 08.09

*

*

*Wyślij do mnie e-maila z linkami do zarządzać ogłoszeniem

Obserwuj Nas... Dołącz do Nas...

Webhostel na Świecie: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcarja, Wielka Brytania, Irlandia
Inne miasta: Wybierz Miasto: | Poznań | Katowice | Kraków | Warszawa | Wrocław | Trójmiasto | Szczecin | Lublin | Łódź | Białystok | Bydgoszcz | Gorzów | Olsztyn | Opole | Płock | Rzeszów | Słupsk | Zielona Góra |