Wybierz Miasto: | Poznań | Katowice | Kraków | Warszawa | Wrocław | Trójmiasto | Szczecin | Lublin | Łódź | Białystok | Bydgoszcz | Gorzów | Olsztyn | Opole | Płock | Rzeszów | Słupsk | Zielona Góra |

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KATOWICE KURS SZKOLENIE CZERWIEC KOAL

Data opublikowania: 12-05-2012 21:45:24 | Imię i nazwisko: KOAL | Miejsce: KATOWICE | 926 razy wyświetlane |

rnrnSerdecznie zapraszamy na szkolenie które odbędzie się w KATOWICACH: 01 - 04rnCZERWIEC 2012 cztery dni.rnrn

CERTYFIKATrnKOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO DO LICENCJI TRANSPORTOWEJ/SPEDYCJIrn– SZKOLENIE

rnrnEgzamin w Katowicach.rnrn

SZKOLENIE MA NA CELUrnPRZYGOTOWAĆ UCZESTNIKA DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT UNIJNY W TRANSPORCIE RZECZYrnOSÓB I SPEDYCJI. NOWY EGZAMIN SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z TESTU I ZADANIA PROBLEMOWEGOrn. ŁĄCZNY CZAS EGZAMINU TO 4 GODZ.

rnrn

NA SZKOLENIUrnOTRZYMACIE PAŃSTWO Z NASZEJ STRONY WSZYSTKIE MATERIAŁY I NIE BĘDĄ TO KSIĄŻKI ZrnKTÓRYCH NIE BĘDZIECIE WIEDZIELI CZEGO SIĘ UCZYĆ TYLKO SAMĄ ESENCJĘ- W POSTACIrnTESTÓW I ZADAŃ. O TYM JAK PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO DOWIEDZIEĆ ODrnPOPRZEDNIKÓW KTÓRZY JUŻ MAJĄ EGZAMIN ZA SOBĄ – W ZAKŁADCE OPINIE– NA NASZEJ STRONIE JAK I rnNA INNYCH FORUM TRANSPORTOWYCH

rnrn

SERDECZNIE ZAPRASZAMYrn-KOAL

rnrn

ZAPISY PRZYJMUJEMYrnTELEFONICZNIE

rnrn

TEL.0048-794 424 091rn

rnrn

TEL.0048-794 424 090rn

rnrn

LUB. NA NASZEJrnSTRONIE INTERNETOWEJ

rnrn

KOAL.COM.PL

rnrn

Kontakt KOAL: CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KATOWICE KURS SZKOLENIE CZERWIEC KOAL

Telefon: 794424091

*

*

*Wyślij do mnie e-maila z linkami do zarządzać ogłoszeniem

Obserwuj Nas... Dołącz do Nas...

Webhostel na Świecie: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcarja, Wielka Brytania, Irlandia
Inne miasta: Wybierz Miasto: | Poznań | Katowice | Kraków | Warszawa | Wrocław | Trójmiasto | Szczecin | Lublin | Łódź | Białystok | Bydgoszcz | Gorzów | Olsztyn | Opole | Płock | Rzeszów | Słupsk | Zielona Góra |